Sanningens tid är förbi.

 

Tanken med Wikipedia var säkert bra en gång i tiden. Precis som med Youtube och övriga internet var allting ganska bra innan det blev för stort. Förr kunde man knappt skriva en artikel på Wikipedia utan att den genast raderades på grund av ofullständiga uppgifter eller brist på källor. Det var nästan omöjligt att skriva en artikel om sig själv utan att någon moderator såg det som sitt uppdrag att radera allting som inte stöddes av en länk eller hänvisning till offentliga register eller tidningsartiklar.

Idag är Wikipedia gigantiskt. Antalet artiklar ökar lavinartat och det finns inte längre en teknisk möjlighet att kvalitetsgranska alla dessa. En del skolor låter elever skriva artiklar som en del av läxläsningen. Jag anser att Wikipedias roll som sanningsenligt uppslagsverk är förbi. De flesta artiklar skrivs idag för att marknadsföra en produkt, artist eller en åsikt och det är viktigt att man bedömmer innehållet utifrån detta.

Anledningen till att jag kom in på detta ämnet var att jag läste en artikel om Kelly Clarkson på just Wikipedia. Där stod det att hon hade haft 91 förstaplaceringar på Billboard under det senaste decenniet. Hon har givetvis legat på Billboardlistan ett stort antal gånger. Enligt Billboard's egen lista över förstaplaceringar har Beatles lyckats bäst med sina 20, Michael Jackson med 13 och Madonna med 12. Enligt Billboard har Kelly Clarkson haft 3 st förstaplaceringar på Billboardlistan. Beatles är nummer 1 när det gäller totala resultat på Billboard och Kelly Clarkson är nummer 75.

Jag hoppas att lärare som använder Wikipedia i undervisningen använder det som ett sätt att träna på källgranskning och gör det klart för eleverna att Wikipedia inte är en kontrollerad kunskapsbank. Tror nästa generations elever på allt som skrivs på internet kommer det att gå hyfsat dåligt för världen.